TRÉNUJTE ANGLIČTINU!

JEDINÝ KURZ NA TRHU, KTERÝ MŮŽETE PŘIZPŮSOBIT VAŠIM ČASOVÝM MOŽNOSTEM.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA JAKOUKOLI HODINU (dle rozpisu hodin) KDYKOLI, BEZ OHLÁŠENÍ, NEZÁVAZNĚ A ZDARMA.

STAHUJTE SI POSLECHOVÉ LEKCE  V MP3

 
Jana Dvořáková
Kosmonautů 245
530 09  Pardubice


Mobil: 776 579 310 
E-mail: zofie.dvorak@tiscali.cz

IČ: 66813719
Úřad evidence: Magistrát města Pardubic


MÍSTO KONÁNÍ VŠECH TRÉNINKOVÝCH HODIN:

budova Plynostavu (naproti hokejové aréně)
1. patro, kancelář č. 113
Sukova třída 1556
530 02  Pardubice

 

Tréninkové hodiny jsou koncipovány tak, aby studenti neustále naráželi na jistý okruh slovíček a gramatických jevů v různých souvislostech,
uvědomovali si jejich význam a neustálým opakováním a drilováním si je zautomatizovali natolik, aby jim jejich použití v praxi připadalo
naprosto přirozené.

 

BEZKONKURENČNÍ VZTAH MEZI CENOU A EFEKTIVITOU VÝUKY,
NEMUSÍTE PLATIT ADMINISTRATIVNÍ APARÁT VELKÝCH VDĚLÁVACÍCH AGENTUR.

  • Rozvoj znalosti angličtiny nespočívá v počtu naučených lekcí v učebnici, ale v postupném pronikání do jazyka
    a schopnosti ho aktivně používat.
  • Čím více a častěji angličtinu trénujete, tím hlouběji do ni pronikáte a větší pokroky děláte.
  • Každá hodina je chápána jako samostatná jednotka bez přímé návaznosti na ostatní.
  • Můžete si sami vybrat z rozpisu hodin ty, které navštívíte, a tak přizpůsobit trénink vašim časovým možnostem.
  • Můžete kombinovat úrovně. 
  • Učební pomůcky jsou v ceně tréninku.
  • Pravidelné cvičení vám přinese radost a pocit uspokojení.

Cílem tohoto způsobu výuky je pojmout osvojování jazyka podobně jako pravidelné fyzické cvičení. Určitě jsou ve výhodě ti, kteří trénují
pravidelně a často. Není však nutné účastnit se všech hodin v daném cyklu. Záleží pouze na vás, kolik času a úsilí jste schopni a ochotni dané
aktivitě věnovat. Rozhodně je lepší chodit si občas zacvičit, než necvičit vůbec.

Tímto způsobem se zcela odpoutáte od klasického způsobu vyučování, který je přímo vázán na slovní zásobu, gramatiku a cvičení
v jednotlivých lekcích učebnice. Osvojování jazyka je třeba chápat jako zcela přirozený proces, kterým jsme již všichni jednou prošli,
jako malé děti. Představa, že má malé dítě za úkol, naučit se každý den nazpaměť určitý počet slovíček a nějakou gramatickou poučku
je poněkud směšná. Malé dítě se mnoho hodin denně setkává se svým mateřským jazykem a to v různých situacích, podobách, úrovních
obtížnosti apod. Zpočátku je schopno rozumět jenom několika nejdůležitějším výrazům. Postupem času je však schopno rozlišovat význam
dalších a dalších slovíček a vazeb a následně je použít v praxi. Tento proces je velice dlouhodobý a časově náročný. Obvykle trvá mnoho
let každodenního trénování, nežli je dítě schopno dosáhnout slušné úrovně komunikace. Stejně je tomu i u studia cizího jazyka. Samozřejmě
záleží na každém jedinci, jaké úrovně chce, nebo potřebuje dosáhnout, a od toho se odvíjí časová náročnost. Často se studenti vymlouvají,
že na učení jazyků jim schází buňky. Toto tvrzení je zcela nelogické. Kdyby jim buňky na jazyky skutečně chyběly, nebyli by nikdy schopni
naučit se česky. Je třeba si uvědomit, že je nutné se s určitým výrazem nebo gramatickým jevem mnohokrát setkat, mnohokrát si ho
zopakovat, několikrát ho použít v praxi, několikrát napsat a teprve potom se nám zaryje do dlouhodobé paměti. Představa, že se třikrát
nebo pětkrát naučíte jedno slovíčko a budete si ho navždy pamatovat je velice naivní.

Tréninkové hodiny jsou stavěny tak, aby studenti také neustále naráželi na jistý okruh slovní zásoby a gramatických jevů v různých
souvislostech, uvědomovali si jejich význam a neustálým opakováním a drilováním je postupně vstřebávali. Největší neřestí studentů
angličtiny je snaha naučit se jednotlivá anglická slovíčka a pak se je při komunikaci snažit „napasovat“ na českou větu. Tímto způsobem
nevznikne nic jiného než paskvil. Je třeba si hned od počátku uvědomit, že každý z těchto jazyků funguje zcela jinak a má své vlastní
způsoby, kterými se slovíčka skládají dohromady tak, aby vytvořila smysluplný celek. Zrovna tak jako samostatná slovíčka, je nutné
naučit se i způsoby, kterými se seskupují do různých struktur tak, aby dávala smysl. Těchto struktur existuje mnoho od těch
nejjednodušších až po ty komplikované. Smyslem tréninků je zapamatovat si tyto struktury a zautomatizovat je do té míry,
aby vám jejich používání v praxi připadalo zcela přirozené. Jedině takto budete schopni plynule vytvářet věty, bez toho
aniž byste je museli zdlouhavě skládat slovíčko po slovíčku.

Na to však budete potřebovat spoustu trpělivosti a odhodlání, protože osvojování jazyka je proces časově náročný, vyžadující spoustu
nezbytné rutiny. Cílem tohoto způsobu trénování je učinit tuto rutinu zábavnou.  

Jana Dvořáková, Kosmonautů 245, 530 09  Pardubice / Mobil: 776 579 310/ E-mail: zofie.dvorak@tiscali.cz